Menu

WYROBY BETONOWE
 

Bloczki betonowe o wymiarach 380 x 240 x 120 mm

Oferujemy do sprzedaży typowe bloczki betonowe, przeznaczone do budowy
ścian fundamentowych i ścian piwnic budynków.
Bloczki produkujemy z betonu klasy C16/20 (B20) w oparciu o certyfikat
Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 771 - 3 : 2011.

 

 

Murowe bloki modułowe

Oferujemy do sprzedaży murowe bloki modułowe o wymiarach 1800 x 600 x 600 mm, wykonane
w kształcie prostokątnego bloku betonowego posiadającego na przeciwległych ścianach
gniazda i wypusty. Bloki można stosować do budowy stałych i tymczasowych ścian działowych,
murów oporowych, magazynów, wiat i tym podobnych konstrukcji.
Bloki produkujemy z betonu klasy C25/30 (B30) w oparciu o certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
zgodnie z normą PN-EN 771 - 3 + A1 : 2015 - 10.

Zakupione materiały dostarczamy bezpośrednio na budowę, a każdą partię wyrobów znakujemy
znakiem CE i wydajemy "Deklaracje właściwości użytkowych".

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Powered by: www.prestiz.pl