Menu

STABILIZACJE CEMENTOWE

 

Stabilizacja według najnowszych norm PN-EN 14227 została zastąpiona pojęciem "ulepszania i wzmacniania gruntu". W budownictwie drogowym - zgodnie z wytycznymi GDDKiA - stosuje się obecnie mieszanki związane cementem (CBGM) o klasach wytrzymałości od C0 do C20/25 .

Biorąc pod uwagę przyzwyczajenie i wieloletnie doświadczenie inżynierów drogownictwa nasza Betoniarnia oferuje do sprzedaży na podbudowy dróg mieszanki stabilizowane cementem o wytrzymałościach : 0,5 do 1,5 MPa , 1,5 do 2,5 MPa oraz 2,5 do 5 MPa.

Na podbudowy do robót brukarskich oraz ławy pod krawężniki, oporniki i obrzeża oferujemy beton półsuchy produkowany w oparciu o normę PN-EN 206.

Produkujemy betony o klasach wytrzymałości C8/10 i C12/15 oraz 7,5 MPa.

Jesteśmy otwarci na zapotrzebowanie klientów - możemy zaprojektować i wyprodukować mieszanki spełniające najwyższe wymagania jakościowe w określonych warunkach eksploatacji.

 

Serdecznie zapraszamy !                       

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Powered by: www.prestiz.pl